Archive for the tag "diaporama"

III Przegląd Diaporam Górskich w Łodzi

Polana Chochołowska, Szafran spiski – Diaporama