Archive for the tag "łąka"

Chłodny poranek

Co w trawie… świeci

Światło, światło…!!!