Archive for the tag "lesnicke sedlo"

Świt na Przełęczy pod Tokarnią

Miasto budzi się… (śpiewał pewien polityk)

Szczegóły krajobrazu

Słońce wschodzi nad Pieninami

Inwersja

… i inne zwierzęta hodowlane

Romantyczna krowa ;-)