Archive for the tag "lesnicke sedlo"

Słońce wschodzi nad Pieninami

Inwersja

… i inne zwierzęta hodowlane

Romantyczna krowa ;-)