Archive for the tag "portret"

Pan Janek

Zdjęcia w Parku Skaryszewskim

Spóźniony na sesję…