Archive for the tag "sigma 105/2.8"

Krokusy w Tatrach już są…

Czarno-biały kwadrat

Czas krokusów w Tatrach

Kolejna praska, niedzielna sesja

FOTO-TUR 2010

Spóźniony na sesję…

Las im. Króla Jana III Sobieskiego

Plener pod Płońskiem