Archive for the tag "wielki rogacz"

Z okolic Wielkiego Rogacza (30.12.2007)